Carpinita (Carpinus orientalis)

January 5 2010   by admin |

Arbust indigen ce rar depăşeşte 5 m, asemănător cu carpenul dar de dimensiuni mult mai mici.

Cărpiniţa are un areal submediteranean, mai sudic decât al carpenului, din Italia, Peninsula Balcanică şi până în Asia Mică şi Caucaz.

La noi apare spontan la câmpie şi coline în staţiuni calde şi relativ uscate din zona forestieră sau silvostepă. Apare frecvent în Dobrogea, sudul Banatului, vestul Olteniei, dealurile Buzăului, Câmpia Munteniei, silvostepa sudică a Moldovei; apare la Roşcani-Iaşi în silvostepa nordică a Moldovei, aceasta constituind limita nordică a arealului de la noi.

Formează tufărişuri pe coastele însorite împreună cu stejarul pufos, vişinul turcesc, mojdreanul, scumpia, liliacul, intrând în compoziţia formaţiunilor de silvostepă numite şibliacuri.

Este o specie termofilă, pronunţat xerofită, nepretenţioasă faţă de sol, putând vegeta pe soluri uscate, stâncării calcaroase.

Are un temperament de lumină.

Topics: Arbori si arbusti |

Tags: , ,

One Response to “Carpinita (Carpinus orientalis)”

  1. Nicu Says:
    February 22nd, 2016 at 9:58 pm

    M-a ajutat mult informatia de pe plantpedia!
    Multumesc!!!!

Comments