Periploca (Periploca graeca)

January 5 2011   by Camelia |

Periploca este o liană  indigenă, cu  tulpini subţiri, lungi de până la 15 m  şi  scoarţă brun-roşcată, cu verucozităţi lentiforme.

Frunze caduce, simple, ovat-eliptice până la oblong lanceolate, acuminate, întregi, 4-10 cm, lucioase.
Flori verzi-brune, câte 8-12 în cime  laxe, lung pedunculate, apar în aprilie-mai.
Fructul este bifolicular, cilindric, de 10-12 cm, brun.

Arealul este submediteranean, la noi fiind prezentă în pădurile  şi zăvoaiele din lunca şi Delta Dunării.
Preferă solurile aluvionare, umede sau stâncăriile calcaroase, adaptată la climate calde. 
În silvostepa marină din Delta Dunării (Letea) acompaniază stejarul brumăriu, frasinul pufos de baltă şi plopul alb.

Topics: Plante exotice |

Tags: ,

Comments