Darmoxul (Viburnum lantana)

December 10 2010   by Camelia |

Darmoxul este un arbust  indigen, de până la 5 m înălţime, cu  înrădăcinare trasantă cu numeroşi pivoţi, şi tulpina sub formă de tufă.
Scoarţa este brun-gălbuie, netedă.
Lujerii sunt acoperiţi cu peri stelaţi ce alcătuiesc o pâslă gălbuie.

Muguri opuşi, nuzi, cei foliacei lungi, turtiţi, formaţi din 2 frunzuliţe încreţite, stau alipiţi de lujer; cei floriferi mari, circular turtiţi la vârful lujerilor, prevăzuţi lateral cu 2 muguri foliacei.

Frunze caduce, de 5-15 cm, groase, ovate, puţin cordate, acute, mărunt dinţate, pe faţă aspru pubescente, pe dos cenuşii puternic tomentoase.
Flori albe cu slabe nuanţe de roz, grupate în cime umbeliforme plane de 6-10 cm; apar prin aprilie-mai.
Fructele  sunt drupe ovoide, 8 mm, negre la maturitate (august-septembrie), cu gust dulceag, făinos.

Dârmoxul este un element submediteranean, la noi fiind frecvent în silvostepă, dar ajunge până în făgetele montane.
Este o specie termofilă, adaptată la soluri uscate-reavene, scheletice, calcaroase. Se instalează pe versanţii însoriţi, evitând luncile şi zăvoaiele.

Topics: Arbori si arbusti |

Tags: , ,

Comments